Beslissing betreffende de vraag van Elia System Operator tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

Print Contact