Beslissing betreffende de vraag van Elia System Operator tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

Samenvatting

De CREG beslist om het door Elia voorgelegde lastenboek met het oog op de organisatie van een offerteaanvraag om een externe auditor aan te duiden die een audit zal uitvoeren van de door Elia uitgeoefende opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht goed te keuren.

Download het document (pdf, 390 kB)

Datum van goedkeuring

17 september 2018

Referentie

Beslissing(B)658E/54

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Flexibiliteit

Print Contact