Beslissing over de doelen die de nv Elia System Operator in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie

Samenvatting

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking is getreden, hangt een significant deel van de vergoeding van Elia voortaan af van het feit of een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode moet vastleggen, zijn behaald.

Na een openbare raadpleging, heeft de CREG haar beslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone genomen.

Download het document (pdf, 583 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2018

Referentie

Beslissing(B)658E/57

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact