Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018

Samenvatting

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft aangebracht in haar aangepast tariefverslag van 24 juni 2019 hebben een verhoging van de schuld van de netbeheerder ten opzichte van de toekomstige tarieven van 9.010.755 € met zich meegebracht. De CREG keurde het aangepaste tariefverslag 2018 ingediend door Elia goed, afgezien van de reisuitgaven en de personeelskosten die hiermee verband houden. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een analyse en een toekomstige beslissing.

Download het document (pdf, 1242 kB)

Datum van goedkeuring

18 juli 2019

Referentie

Beslissing(B)658E/61

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit, Transmissie elektriciteit, Tarieven elektriciteit

Print Contact