Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Samenvatting

Op 21 november 2019 heeft de CREG een beslissing genomen over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie. Het gaat om een beslissing tot goedkeuring die vereist dat er een aantal wijzigingen worden aangebracht aan het voorstel van Elia, in het bijzonder als gevolg van de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging waren geformuleerd. In bijlage is een geconsolideerde versie van het voorstel van Elia toegevoegd.

Download het document (pdf, 886 kB)

Datum van goedkeuring

21 november 2019

Referentie

Beslissing(B)658E/63

Bijlage(n)

  1. Elia
  2. Febeg
  3. Febeliec
  4. Centrica Business Solutions
  5. Rent-A-Port Green Energy / SRIW-Environnement

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact