Beslissing over het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia System Operator voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Samenvatting

Met toepassing van artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het voorstel van onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023. Bepaalde projecten voorgesteld door Elia werden niet weerhouden door de CREG. Elia heeft echter de mogelijkheid om elke jaar van de regulatoire periode, uiterlijk op 1 juli, een nieuwe versie van haar plan voor te leggen.

Download het document (pdf, 680 kB)

Datum van goedkeuring

23 december 2019

Referentie

Beslissing(B)658E/64

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact