Beslissing over de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) van toepassing op de interconnectie Nemo

Samenvatting

Bijlage 3 bij de tariefmethodologie bevat het wettelijke tarifaire kader specifiek van toepassing op de interconnectie Nemo die België en het Verenigd Koninkrijk verbindt, het zogenaamde “cap&floor” mechanisme. Deze bijlage 3 voorziet dat het niveau van de minimum toegelaten vergoeding (“floor”) en van de maximum toegelaten vergoeding (“cap”) reële bedragen zijn die constant blijven gedurende de periode van 25 jaar en die door de CREG en de Britse regulator OFGEM bepaald worden. Na analyse van het dossier ingediend door de onderneming Nemo Link hebben de CREG en OFGEM beslist om de “floor” vast te leggen op 43.871.700 GBP/jaar en de “cap” op 77.002.297 GBP/jaar (in prijzen 2013/2014).

Download het document (pdf, 806 kB)

Datum van goedkeuring

05 maart 2020

Referentie

Beslissing(B)658E/66

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact