Beslissing over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Samenvatting

Op 17 juli 2020 heeft de CREG een beslissing genomen over de doelstelling die de nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie. Het gaat hier grotendeels over een goedkeuringsbeslissing maar met enkele aanpassingen aan het voorstel van Elia voornamelijk ten gevolge van de opmerkingen geformuleerd naar aanleiding van de publieke raadpleging. De beslissing herneemt de volledige omschrijving van de objectieven die Elia in het kader van de stimulans in 2021 moet behalen.

Download het document (pdf, 566 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2020

Referentie

Beslissing(B)658E/68

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit

Print Contact