Beslissing betreffende de vraag van Elia Transmission Belgium tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

Samenvatting

De CREG ontving op 30 oktober 2020 de goedkeuringsaanvraag van Elia van het lastenboek met het oog op de organisatie van een offerteaanvraag om een externe auditor aan te duiden die een audit zal uitvoeren van de door Elia uitgeoefende opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht.

De CREG heeft beslist om het door Elia voorgelegde lastenboek goed te keuren.

Download het document (pdf, 314 kB)

Datum van goedkeuring

12 november 2020

Referentie

Beslissing(B)658E/70

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit

Print Contact