Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen, aan de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-België en België-Nederland via impliciete veilingen

Print Contact