Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen, aan de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de koppelverbindingen België-Frankrijk en België-Nederland via impliciete veilingen, gedaan in het kader van de marktkoppeling van de regio Centraal West-Europa

Print Contact