Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de beschikbare dagcapaciteit aan de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding België-Nederland ingeval van onbeschikbaarheid van de marktkoppeling

Print Contact