Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2015

Samenvatting

Deze studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in 2015 heeft als doel de transparantie te vergroten. Een analyse van de leveringscontracten toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. In 2015 situeren de gefactureerde energieprijzen zich tussen €15/MWh en €79/MWh waarbij 50% van de klanten zich tussen €52/MWh en €63/MWh bevindt. De jaarlijkse elektriciteitsafname op het Elia-net daalt naar 17,50 TWh in 2015. Deze daling wordt enkel gedreven door de grootste 5 industriële afnemers. De energie-uitwisselingen tussen ARP's in 2015 vergelijken met die in 2011 leidt tot de conclusie dat, naast toegenomen uitwisselingen via publieke marktplaatsen en de toename van aangekochte energie door industriële ARPs via de Belpex dagmarkt, de concurrentie in de ‘over-the-counter’ markt bij de belevering van industriële ARP's ook toeneemt.

Download het document (pdf, 1816 kB)

Datum van goedkeuring

22 december 2016(F)1600

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Prijzen elektriciteit

Print Contact