Nota over het ontwerp van het plan voor de ontwikkeling van het transmissienet 2005-2012 van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR

Samenvatting

In deze nota wordt het ontwerp van het ontwikkelingsplan 2005-2012 van Elia geanalyseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de informatie die met Elia werd uitgewisseld naar aanleiding van diverse overlegvergaderingen. Het tweede deel van de nota bevat een aantal opmerkingen naar aanleiding van de analyse.

Download het document (pdf, 177 kB)

Datum van goedkeuring

17 augustus 2005

Referentie

Nota(Z)050817-CDC-457

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact