Samenvatting

Uit deze overzichtsnota over de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas in 2015 blijkt dat het totale aardgasverbruik in dat jaar 175,8 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het verbruik in 2014 (160,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten (distributienetten, industriële sites en sites voor elektriciteitsproductie). In 2015 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 69,4 % naar 65,5 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 2000 tot onder de 1800 punten.
Download het document (pdf, 655.78 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)160413-CDC-1521