Samenvatting

De productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energie wordt gekenmerkt door hoge investeringskosten, lage vaste kosten en variabele kosten in de buurt van nul. Het massaal invoeren van hernieuwbare productie kan leiden tot overcapaciteit en dit kan het probleem verergeren van de vergoeding van de marginale eenheid in een systeem waarbij productie-eenheden enkel worden vergoed op basis van de geleverde energie. In dit kader heeft de CREG aan het Center for Operations Research and Econometrics van de Université catholique de Louvain (CORE) gevraagd om te onderzoeken of de ORDC-methode (Operating Reserve Demand Curves) kan worden toegepast. Deze methode valoriseert productiereserves die nodig zijn voor de veiligheid van het systeem aan de hand van een “price adder” bij het onevenwichtstarief. Deze toeslag is gebaseerd op de schaarste van de reservemiddelen en de prijs die de verbruikers willen betalen om niet zonder stroom te vallen. (document in het Engels).
Download het document (pdf, 1.76 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)160512-CDC-1527