Samenvatting

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 3 van REMIT.

De analyse toonde aan dat informatie op een ineffectieve manier gepubliceerd werd. Als gevolg van een correctie van de inbreuk door de marktdeelnemer besloot de CREG om geen sanctionerende maatregelen te nemen.

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1634