Nota over het voorstel van “Procedure voor aanleg van strategische reserve geldig voor de aanbesteding in 2018” dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd

Samenvatting

Zoals wettelijk bepaald, legt de netbeheerder Elia de proceduremodaliteiten voor de aanleg van de strategische reserve vast na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie.

In deze nota formuleert de CREG een aantal opmerkingen op het voorstel van procedure voor de aanleg van strategische reserves voor de winterperiode 2018-2019, dat door Elia ter raadpleging werd voorgelegd.

Download het document (pdf, 387 kB)

Datum van goedkeuring

25 januari 2018

Referentie

Nota(Z)1721

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact