Samenvatting

In deze nota over het jaar 2017 stelt de CREG dat het totale aardgasverbruik 182,0 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 1,4 % ten opzichte van het verbruik in 2016 (179,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in de verbruikerssegmenten industrie en elektriciteitsproductie. In het segment distributienetten is er een beperkte daling, nauw gecorreleerd met de lagere verwarmingsbehoeften.

In 2017 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet, terwijl één onderneming haar activiteiten beëindigd heeft: er zijn 23 actieve marktpartijen. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 67,4 % naar 60,0 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 1900 tot 1580 punten.

Download het document (pdf, 642.42 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)1733