Netevenwicht op de Belux aardgasmarkt tijdens de koudegolf van februari-maart 2018

Samenvatting

In de periode eind februari - begin maart 2018 werd Noordwest-Europa getroffen door een koudegolf die in de gespecialiseerde pers werd omschreven als “The Beast from the East”.

In deze nota analyseert de CREG de werking van het Belux-balanceringssysteem tijdens deze koudegolf. Ze concludeert  dat het systeem robuust is, zelfs in moeilijke en zelfs uitzonderlijke omstandigheden. Ook netgebruikers evalueren de werking ervan als bijzonder goed en transparant.

Op die manier zorgt dit marktgestuurd balanceringssysteem voor een effectieve en efficiënte werking van de aardgasmarkt, wat zich vertaalt in competitieve prijzen op de groothandelsmarkt.
 

Download het document (pdf, 2609 kB)

Datum van goedkeuring

19 juli 2018

Referentie

Nota(Z)1803

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking aardgas

Print Contact