Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester van 2020

Samenvatting

De sociale tarieven van toepassing voor het derde trimester 2020 dalen met gemiddeld 17 % voor elektriciteit en met 39 % voor aardgas.

Vanaf 1 juli 2020 zijn de sociale tarieven geldig voor een trimester en niet langer voor een semester. Om de transparantie te vergroten, publiceert de CREG voor het eerst een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten.

Download het document (pdf, 485 kB)

Datum van goedkeuring

11 juni 2020

Referentie

Nota(Z)2092

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact