Samenvatting

Om de transparantie te bevorderen, publiceert de CREG een nota over de berekening van de sociale tarieven en van de referentie-energiecomponenten die in het 4de kwartaal 2021 van toepassing zijn.

De tarieven stijgen gemiddeld met 8 % voor elektriciteit en met 11 % voor aardgas ten gevolge van de plafonneringen. Zonder deze plafonneringen zouden de tarieven gemiddeld 21 % voor elektriciteit en 64 % voor aardgas stijgen.

De referentie-energiecomponenten worden voor de derde keer berekend op basis van de regels bepaald in het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

Download het document (pdf, 760.79 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2292

Thema's