De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”

Samenvatting

De elektriciteits- en aardgasprijs is een belangrijke kostenfactor voor de Belgische bedrijven en voor de koopkracht van de gezinnen. Daarom heeft het federale beleidsniveau samengewerkt met de gewesten in het kader van een zogeheten “energienorm” om de energieprijs te vergelijken met deze in onze buurlanden. De vier regulatoren samen lanceren de procedure die moet leiden tot een studie die als referentie kan dienen.

Download het document (pdf, 171 kB)

Datum van goedkeuring

08 mei 2019

Referentie

PersberichtPR 20190508

Verwante publicaties

Print Contact