Vervoerstarieven aardgas gaan met 31,5 miljoen euro omlaag

Samenvatting

De CREG keurde het voorstel van Fluxys Belgium goed om vanaf 1 januari 2015 de tarieven voor alle aardgasvervoersdiensten met 7% te verlagen. Deze daling is het gevolg van de commerciële inspanningen en het efficiënte kostenbeheer door Fluxys Belgium. Binnen haar monitoringbevoegdheid volgt de CREG op dat deze daling volledig wordt doorgerekend aan consumenten en bedrijven.

Datum van goedkeuring

02 december 2014

Referentie

PersberichtPR124

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas

Print Contact