Samenvatting

Het directiecomité van de CREG heeft de methodologieën vastgelegd voor het bepalen van de transmissienettarieven voor elektriciteit en de vervoersnettarieven, de opslagtarieven voor aardgas en de LNG-tarieven voor de periode 2024 – 2027. Deze methodologieën bouwen verder op beproefde principes die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de netbeheerders te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling op vlak van energietransitie te stimuleren. De regulering beoogt zo een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de kosten die door de netgebruikers worden gedragen. Op basis van deze methodologieën zullen Elia Transmission Belgium en Fluxys Belgium hun tariefvoorstellen indienen. De tarieven zullen in de loop van 2023 gekend zijn.

Download het document (pdf, 206.32 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR220704