De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2005

Samenvatting

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Download het document (pdf, 274 kB)

Datum van goedkeuring

26 april 2006

Referentie

PersberichtPR43

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact