De CREG hekelt de voorwaarden inzake de capaciteitstoewijzing op de Belgisch-Franse grens

Samenvatting

De CREG heeft het nieuwe voorstel van veilingregels (“IFB-regels”) dat door Elia werd ingediend voor de capaciteitstoewijzing op de koppelverbinding Frankrijk-België afgewezen. De CREG vindt het voorstel van Elia onaanvaardbaar, onder meer voor wat betreft de aansprakelijkheidsbeperking, de voorwaarden van opschorting van de machtiging en de vergoedingsvoorwaarden ingeval van vermindering van de toegewezen capaciteit.

Datum van goedkeuring

20 december 2007

Referentie

PersberichtPR62

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact