Samenvatting

De CREG heeft het nieuwe voorstel van veilingregels (“IFB-regels”) dat door Elia werd ingediend voor de capaciteitstoewijzing op de koppelverbinding Frankrijk-België afgewezen. De CREG vindt het voorstel van Elia onaanvaardbaar, onder meer voor wat betreft de aansprakelijkheidsbeperking, de voorwaarden van opschorting van de machtiging en de vergoedingsvoorwaarden ingeval van vermindering van de toegewezen capaciteit.
Download het document (pdf, 46.71 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Communiqué de presse PR62