De Algemene Raad van de CREG neemt kennis van het rapport van Cambridge Economic Policy Associates over de Belgische aardgasmarkt

Samenvatting

In navolging van de studie van London Economics van oktober 2004, die de structuur en werking van de elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief bestudeerde, heeft de Algemene Raad van de CREG aan Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) gevraagd om de structuur en de werking van de aardgasmarkt in België te analyseren.
De studie diende een gedetailleerde analyse te maken van de bestaande toetredingsdrempels die de mededinging in België zouden belemmeren of vertragen.

Download het document (pdf, 116 kB)

Datum van goedkeuring

07 maart 2008

Referentie

PersberichtPR64

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking aardgas

Print Contact