De ontwikkeling elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2007

Samenvatting

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Download het document (pdf, 370 kB)

Datum van goedkeuring

22 mei 2008

Referentie

PersberichtPR66

Verwante publicaties

Thema's

Print Contact