Beoordelingsbevoegdheid CREG wordt gedeeltelijk hersteld

Samenvatting

Het Brusselse Hof van Beroep heeft in een aantal recente arresten zijn standpunt over de beoordelingsbevoegdheid van de CREG inzake de kosten van de distributienetbeheerders deels herzien. In tegenstelling tot voorgaande arresten erkent het Hof van Beroep nu duidelijker de toetsing van de redelijkheid van de afschrijvingskosten zoals door de CREG was uitgevoerd. Belangrijk is ook dat het Hof zijn vroeger standpunt waarin de boekhouding van de distributienetbeheerders als
“hoeksteen van de tarifering” diende te worden beschouwd, nu sterk nuanceert.

Datum van goedkeuring

06 oktober 2008

Referentie

PersberichtPR70

Verwante publicaties

Thema's

CREG, Distributie

Print Contact