Gevolgen door de CREG gegeven aan de studie over de impact van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België

Samenvatting

In een recente studie schatte de CREG de windfall profits die de elektriciteitsproducenten realiseerden op de Belgische markt als gevolg van het gratis toekennen van CO2-emissierechten, op 1,217 miljard € tijdens de periode 2005-2007. In het kader hiervan heeft de Algemene Raad aan de CREG gevraagd enerzijds haar analyse voor de periode
2008-2012 verder te zetten en te verfijnen aan de hand van de door de producenten bezorgde gegevens en anderzijds de mogelijkheid na te gaan om de door andere Europese landen aangewende oplossingen naar België over te zetten.

Datum van goedkeuring

21 oktober 2008

Referentie

PersberichtPR72

Verwante publicaties

Thema's

Hernieuwbare energie

Print Contact