De Algemene Raad van de CREG voelt zich aangesproken door de nieuwsberichten die op 22 januari 2009 in de pers zijn verschenen over de akkoorden tussen het Directiecomité van de CREG en de sectoren van de gas- en elektriciteitsdistributie

Samenvatting

Hoewel belangrijke verduidelijkingen inzake dit dossier werden verschaft, wenst de Algemene Raad te benadrukken dat de wet die de bevoegdheden van de CREG regelt een zeer duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds de verantwoordelijkheden van het Directiecomité en anderzijds die van de Algemene Raad.

Datum van goedkeuring

23 januari 2009

Referentie

PersberichtPR77

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact