De CREG keurt de tarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas goed en brengt een gunstig advies uit voor de aanduiding van de beheerder van het vervoersnet, de opslaginstallatie en de installatie voor vloeibaar aardgas (LNG)

Print Contact