Samenvatting

De Franse (CRE) en de Belgische (CREG) energieregulator staan achter de ontwikkeling van een nieuwe aardgasinterconnectie die het Franse en het Belgische vervoersnet zal verbinden ter hoogte van Veurne, indien een marktbevraging (open season) in 2010 aantoont dat er voldoende vraag naar vervoerscapaciteit bestaat bij de marktactoren.
Download het document (pdf, 92.5 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR85