De CRE en de CREG steunen het Open Season initiatief van Fluxys en GRTgaz met het oog op de ontwikkling van een nieuwe interconnectie tussen Frankrijk en België voor het vervoer van aardgas

Samenvatting

De Franse (CRE) en de Belgische (CREG) energieregulator staan achter de ontwikkeling van een nieuwe aardgasinterconnectie die het Franse en het Belgische vervoersnet zal verbinden ter hoogte van Veurne, indien een marktbevraging (open season) in 2010 aantoont dat er voldoende vraag naar vervoerscapaciteit bestaat bij de marktactoren.

Datum van goedkeuring

03 mei 2010

Referentie

PersberichtPR85

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie aardgas

Print Contact