Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet van 10 maart 2009 inzake de doorvoer van aardgas

Samenvatting

Volgens het Hof houdt het in de Europese wetgeving vervatte niet-discriminatiebeginsel het verbod in om de toegang tot het aardgasvervoersnet afhankelijk te maken van discriminerende modaliteiten. Er mag derhalve geen onderscheid worden gemaakt tussen gasvervoer voor binnenlands verbruik en doorvoer.

Datum van goedkeuring

09 juli 2010

Referentie

PersberichtPR89

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking aardgas

Print Contact