Samenvatting

De CREG heeft de door Electrabel tijdens de hoorzitting naar voor gebrachte elementen grondig onderzocht. Ze is verheugd vast te stellen dat de onderneming voor het eerst cijfers vermeldt die het mogelijk maken de nucleaire rente te bepalen. De CREG stelt tevens vast dat de door Electrabel gebruikte formule om de rente te berekenen dezelfde is als die welke de CREG in aanmerking nam in haar studie van mei 2010 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België.
Download het document (pdf, 144.8 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR94