De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers hun tarieven aan te passen om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen

Samenvatting

De CREG werkt vanaf nu in de geest van het «vangnet». Door in afwachting van de invoering van dit mechanisme al de publicatie van de parameters Nc en Ne stop te zetten, stuurt de CREG een krachtig signaal naar de elektriciteitsleveranciers opdat deze zo vlug mogelijk hun tariefformules zouden aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de prijsvormingsmechanismen voor elektriciteit op de vrijgemaakte markt en zo een sterkere mededinging te bevorderen.

Datum van goedkeuring

08 april 2011

Referentie

PersberichtPR96

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Vangnet

Print Contact