Samenvatting van het rapport “Regional reporting on electricity interconnection management and use in 2008” dat opgemaakt werd door de energieregulatoren van de centraal-westelijke Europese regio (CWEregio) in het kader van het Electricity Regional Initiative

Print Contact