Studie betreffende de aanrekening van injectietarieven voor decentrale producenten in geval van kostenreflectieve aansluitingstarieven en tarifering voor het gebruik van het net

Samenvatting

In april 2010 bezorgde de CREG een tussentijdse studie over de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK aan de Minister van Energie. Hierin werd nagegaan of en hoe een vrijstelling of eventuele schrapping van de injectietarieven, aangerekend op het distributienetniveau, kon worden bewerkstelligd. De CREG concludeerde dat dit geen verdedigbare maatregel was, maar dat een specifiek daarvoor opgerichte werkgroep wel een aantal kritische punten moest onderzoeken. De werkgroep Injectietarieven onderzocht de bijdrage in aansluitingskosten door de decentrale producent, de technische grens 5 MW en de rol van het aanrekenen van de heffingen.

Download het document (pdf, 739 kB)

Datum van goedkeuring

08 juli 2010

Referentie

Studie(F)100708-CDC-977

Verwante publicaties

Thema's

Productie, Toegang tot het net, Tarieven elektriciteit

Print Contact