Studie betreffende de concurrentie op de L-gasmarkt

Samenvatting

Momenteel zijn er twee verschillende types aardgas beschikbaar in België: hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (L-gas). Deze twee types hebben andere kenmerken en het grootste verschil ligt in de calorisch vermogen. Door dit verschil moet men L- en H-gas via verschillende pijpleidingen vervoeren en deelt men de Belgische aardgasverbruikers op in L-gasverbruikers en H-gasverbruikers. Na de ontdekking van H-gas in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, het toetreden van andere leveranciers en het gebruik van LNG, is het belang van L-gas sterk afgenomen in Europa. Deze studie analyseert de mededinging in de L-gasmarkt, die wezenlijk verschillend is van de mededinging en toetredingsmogelijkheden van de H-gasmarkt.

Download het document (pdf, 807 kB)

Datum van goedkeuring

17 juni 2004

Referentie

Studie(F)040617-CDC-313

Verwante publicaties

Thema's

Levering aardgas, Bevoorradingszekerheid aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact