Studie betreffende de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor productieinstallaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK

Samenvatting

Deze studie geeft een advies naar aanleiding van de tweeledige vraag van de Minister van Energie. Enerzijds beantwoordt zij op de vraag voor advies over de gunstigheid van de schrapping of vrijstelling van de injectietarieven voor installaties van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK die steun genieten bij de productie. Hieraan koppelt men een voorstel tot aanpassing van het wettelijk luik in verband met het schrappen of vrijstellen van de injectietarieven. Anderzijds geeft deze studie een advies over de eventuele impact op de kosten voor de verschillende typeklanten. Deze studie behandelt beide vragen afzonderlijk.

Download het document (pdf, 994 kB)

Datum van goedkeuring

01 april 2010

Referentie

Studie(F)100401-CDC-959

Verwante publicaties

Thema's

Hernieuwbare energie

Print Contact