Studie betreffende de wijzigingen aan de domeinconcessies toegekend voor de bouw en de exploitatie van windturbineparken in de Noordzee

Samenvatting

Het Belgian North Sea Wind Energy Platform (BNSWEP) verenigt verschillende actoren uit de windenergiesector. Het BNSWEP wilde de procedure om bepaalde toekenningsvoorwaarden van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van een windturbinepark in de Noordzee vernemen. Daarbij zou het in het bijzonder gaan om een verandering van het type en het aantal turbines en dus ook hun inplantingsplan. Ze wilden immers het individuele vermogen van de turbines aanpassen om de technische evolutie binnen deze sector te volgen. Deze studie gaat na of men een vereenvoudigde procedure voor het wijzigen van de oorspronkelijk toegekende domeinconcessies kan overwegen op basis van de reglementering en de toepasselijke principes.

Download het document (pdf, 160 kB)

Datum van goedkeuring

24 januari 2008

Referentie

Studie(F)080124-CDC-743

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact