Studie betreffende investeringsstop L-gasmarkt en omschakeling op H-gas

Samenvatting

Deze studie, ondernomen in samenwerking met Fluxys, wil een beeld vormen van hoe men in de nabije toekomst de extra behoefte aan ingangscapaciteit voor de Belgische L-gasmarkt kan opvangen door een kostenefficiënte omschakeling van de eindafnemers van L-gas naar H-gas. Uit een vorige studie blijkt dat de L-gasmarkt gekenmerkt is door een bijzonder sterke concentratie, geringe effectieve mededinging, hoge toetredingsdrempels en structurele problemen die de mededinging hinderen. Doordat de ontginning van L-gas veel dichterbij gebeurt, zijn de vervoerskosten veel lager dan voor H-gas. Door een gebrek aan concurrentie blijft de prijs voor L-gas en H-gas echter dezelfde voor de Belgische verbruiker. De Belgische aardgasmarkt draagt intussen wel de nadelen van die verschillende soorten aardgas, die elk hun specifieke vervoersnet vereisen. Door een overschakeling op H-gas brengt men de mogelijke voordelen van een liberalisering dichter bij de betrokken eindklanten.

Download het document (pdf, 280 kB)

Datum van goedkeuring

13 september 2007

Referentie

Studie(F)070913-CREG-691

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Levering aardgas

Print Contact