Samenvatting

De federale Regering had beslissingen genomen voor de uitvoering van de federale politiek in de elektriciteitssector, hierin was een hoofdstuk gewijd aan de nucleaire sector. In verband met deze beslissingen maakt de CREG op vraag van de Staatssecretaris van energie een studie om de beschikbaarheid van de aangelegde fondsen in verband met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt te evalueren en om oplossingen voor te stellen voor het aanleggen, het beheer en het gebruik van deze provisies in de toekomst.
Download het document (pdf, 568.87 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie F010315-CDC-024