Samenvatting

Deze studie gaat over de totale kost van de steunmaatregelen die toegekend werden aan de producenten van windmolenparken in de zeegebieden waarin België, overeenkomstig het internationaal zeerecht, rechtsmacht kan uitoefenen. In deze studie heeft de CREG een voorzichtige raming opgenomen van deze kost per MWh en dit voor één volledig operationeel windmolenpark met een geïnstalleerd vermogen van 300 MW. Het gaat hier om een voorzichtige raming, omdat de twee belangrijkste componenten sterk afhankelijk zijn van de hypotheses aan de basis hiervan. Enerzijds ging men voor de kosten van de aankoopverplichting van de groenestroomcertificaten aan een gewaarborgde minimumprijs uit van de huidige werkelijkheid, namelijk het ontbreken van geïnteresseerde kopers. Anderzijds had de CREG voor de ramingen van de ‘productieafwijking’ te weinig betrouwbare definitieve cijfers.
Download het document (pdf, 649.23 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)100128-CDC-944