Samenvatting

In deze studie onderzoekt de CREG de mogelijke impact van de elektrische auto, die men in de nabije toekomst grootschalig lijkt te introduceren, op het Belgische elektriciteitssysteem. De batterij van deze elektrische of hybride wagen kan dan eenvoudig thuis en elders worden opgeladen. De invoering van deze wagen zal voordelig zijn voor het milieu en de veiligheid op het vlak van de energiebevoorrading verhogen. Over de impact van een grootschalige introductie van de elektrische auto op het elektriciteitssysteem zelf wordt echter weinig gesproken. Het elektriciteitssysteem zal onder druk komen te staan en ’s avonds zal er te een nog hogere piekvraag zijn. De productie en distributie van elektriciteit zijn hier duidelijk niet tegen opgewassen, tenzij grootschalige investeringen in de productie- en distributie-installaties zouden plaatsvinden.
Download het document (pdf, 1.07 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)100204-CDC-929