Samenvatting

In augustus 2010 startte de CREG een consultatieronde over haar voorstel van basisprincipes voor een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas. Tussen eind september en halfweg december hield de CREG 43 bilaterale overlegvergaderingen met de marktpartijen die deelnamen aan de openbare consultatie. Deze studie gaat over de resultaten van deze consultatieronde, de aandachtspunten die de CREG zal meenemen in haar overleg met Fluxys en de verdere stappen voor het opleggen van een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas.
Download het document (pdf, 389.26 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)110127-CDC-1035-ENG