Samenvatting

Deze studie biedt een evaluatie van het ontwerp van prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 dat de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft voorgelegd voor de publieksraadpleging. De studie geeft een evaluatieverslag dat een samenvattende beoordeling geeft van zowel het realisatieproces van het ontwerp van prosprectieve studie als de inhoudelijke kwaliteit. Ook doet men aanbevelingen om te streven naar een tijdige en doeltreffende realisatie van prospectieve studies.
Download het document (pdf, 267.09 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)110303-CREG-1048