Samenvatting

Deze studie informeert beknopt over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de evolutie van de groothandelsmarkt wordt zoveel mogelijk de historiek gegeven van 2007 tot en met 2011. Deze studie is een uitbreiding van de studie die de CREG in 2011 maakte over het jaar 2010. Ten opzichte van de jaren vóór 2010 is deze studie een grondige uitbreiding van de studies die de CREG maakte over de Belgische kortetermijnmarkt voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de interconnectiecapaciteit voor elektriciteit met Frankrijk en Nederland voor de jaren 2007, 2008 en 2009.
Download het document (pdf, 2.4 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)120531-CDC-1153