Studie over het eerste deel van het tussentijds rapport van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Algemene Directie Energie) over de productiemiddelen voor elektriciteit 2012-2017 en aanbevelingen

Samenvatting

In 2007 en 2011 heeft de CREG studies uitgevoerd waaruit bleek dat er zonder investeringen in de elektriciteitsproductie problemen zouden kunnen ontstaan voor de bevoorradingszekerheid, de mededinging en de prijzen. Deze problemen werden tijdelijk vermeden door de economische crisis en haar gevolgen, die leidden tot een daling van het elektriciteitsverbruik. In de komende jaren dreigen ze echter opnieuw de kop op te steken voor het Belgische elektriciteitssysteem. Het tussentijds rapport, dat de FOD Economie-Energie onlangs opstelde op vraag van de federale regering, bevestigt en versterkt de conclusies die de CREG reeds in 2007 had getrokken. Deze studie analyseert dit tussentijds rapport en bevat een aantal conclusies.

Download het document (pdf, 154 kB)

Datum van goedkeuring

21 juni 2012

Referentie

Studie(F)120621-CDC-1164

Verwante publicaties

Thema's

Productie

Print Contact