Samenvatting

Deze studie bestudeert de vergoedingsmechanismen voor de productiecapaciteit van elektriciteit die werden ingevoerd of die worden geanalyseerd in verschillende landen en trekt er lessen uit voor de Belgische elektriciteitsmarkt. Door het risico op verstoring van de energiemarkt, mag men de invoering van deze vergoedingsmechanismen voor capaciteit pas als laatste toevlucht overwegen, nadat alle mogelijke verbeteringen van de markt werden doorgevoerd. Ook moet men de toevlucht tot deze mechanismen beschouwen als een overgangsmaatregel en moet het omkeerbaar zijn. Ze zetten namelijk de rem op de integratie van de markten en verstoren de concurrentie tussen buurlanden als men ze zonder overleg op Europees niveau invoert.
Download het document (pdf, 878.88 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)121011-CDC-1182